KURSLARIMIZ

ÖZGÜVEN SİSTEM KOLEJİ HAFTA SONU ETÜTLERİ

Birebir/Grup Etüdü Nedir?

Özgüven Sistem Kolejinde Cumartesi günleri düzenli olarak uygulanan bir akademik öğrenci destek programıdır. Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik birebir veya grup ders uygulamalarının tümüdür.

Birebir/Grup Etütleri Kimlere Verilir?

Çeşitli şekillerde belirlenebilen, akademik olarak ilerleme, gelişim, destek ihtiyacı olan öğrencilere veya öğrenci gruplarına verilir.

Birebir/Grup Etütlerinin Süresi Ne Kadardır?

Akademik etütler 30 dakikalık periyotlarda uygulanır. Birebir/Grup Etütleri Nasıl Verilir?

● Branş öğretmenlerinin ders veya ders dışı gözlemlerine dayanarak tespit ettikleri eksiklerin/ihtiyaçların belirlenmesi ve bunun rehberlik servisine yönlendirilmesine göre,

● Rehberlik servisi ve branş öğretmenlerinin yaptıkları öğrenci ve sınıf bazlı deneme analizlerine göre,

● Öğrencilerin bizzat bildirdikleri eksiklerin branş öğretmenleri ve rehberlik servisinde analiz edilmesi üzerine verilir.

ETÜTLERİN VERİLMESİ VE İÇERİĞİ

KİM TALEP EDER

NEYE GÖRE VERİLİR

İÇERİĞİ NEDİR

Branş Öğretmeni

Deneme Analizleri, Ders İçi Performans, Gözlem

Konu Anlatımı, Konu Özeti, Yeni Nesil Soru Çözümü

Rehberlik Servisi

Deneme Analizleri, Ders İçi Performans, Gözlem

Konu Anlatımı, Konu Özeti, Yeni Nesil Soru Çözümü

Öğrenci

Kaçırılan Dersler, Anlaşılmayan Konular, Desteklenmesi Gereken Soru Tipleri, vs.

Konu Anlatımı, Konu Özeti, Yeni Nesil Soru Çözümü, Biriken Yanlış Soruların Sorulması

*Taleplerin tamamı Rehberlik Servisinde toplanır, öğrencilerin ihtiyaçları ve akademik durum analiz edilir ve tüm birebirler bu süreçten sonra verilir.

Etütlerin İşlenişi:

  • ● Konu Anlatımı: Öğrenci hastalık, idari izin vb sorunlar sebebiyle ders kaçırdıysa veya

    konuyu anlamakta güçlük çektiyse bu tip etütlerden faydalanabilir. Etüt verecek öğretmen, öğrencinin talep ettiği ve/veya eksik tespit edilen konuyu bütünüyle anlatıp eksiklerin kapatılmasına odaklanır.

  • ● Konu Özeti ve Kazanım Odaklı Soru Çözümü: Öğrencinin konu eksiği yoksa ancak konu içerisinde belirli noktalarda açıkları varsa, konunun belirli bir kısmında sıkıntı çekiyorsa veya genel ve hızlı bir tekrara ihtiyaç duyuyorsa bu tip etütlerden faydalanabilir. Amaç; öğrencinin küçük boşlukları doldurabilmesi ve belirlenen konu üzerinde kazanım odaklı sorular ile pekiştirme yapabilmesi için verilir. Etüt verecek öğretmen eksik konuyu özetleyerek anlatır ve kazanım odaklı sorularla konunun pekiştirilmesini sağlar.

  • ● Yeni Nesil Soru Çözümü: Öğrencinin konu eksiği yoksa, konunun alt başlıklarına tamamen hakimse ve bir tekrara ihtiyacı yoksa ancak belirli soru tiplerinde veya konunun yeni nesil/beceri temelli sorularında sıkıntı yaşıyorsa yararlanması için yapılan etütlerdir. Etüt verecek öğretmenin seçtiği yeni nesil/beceri temelli sorularla öğrencinin soru tiplerine hakim olması ve soru tipi ile ilgili sıkıntıların giderilmesi sağlanır.

  • ● Yanlış Soruların Sorulması: Öğrenci evde/etütlerde çözdüğü soruları belirlenen boşluklarda hocalarına soramadıysa veya sormasına rağmen yanlış soruları biriktiyse bunların tek seferde sorulması ve doğrularının öğrenilmesi amacıyla yapılan etütlerdir. Öğretmen, öğrencinin yanlış yaptığı soruları çözerek analiz eder.

Hafta Sonu Kurslarımız

Bale ve Modern Dans Kursu

dancingdancing

Müzik Kursu

music-notes

Cimnastik Kursu

gymnast

Kur'an-ı Kerim Kursu

quran

Satranç Kursu

chess

Speaking Kursu

conversation

Drama Kursu

theater

Resim Kursu

paint-board-and-brush