Dil Eğitimi

locationGelişim özelliklerine bağlı olarak yeni bir dil öğrenmek için okul öncesi ve ilkokul dönemleri kritik dönem özelliği taşır ve bu süreçte öğrenme kolaylıkla sağlanır. Bu bağlamda ilkokul sınıflarımızda yabancı dilin hakim olduğu bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır. Yabancı dil eğitimlerimiz yalnızca saf dil bilgisi değil; konuşma, yazma, dinleme, okuduğunu anlama şeklinde kendi içinde de dallara ayrılır. Dil öğrenirken olabildiğince tüm duyu organlarına hitap ederek öğrenme en üst seviyeye ulaştırılır.