İlkokula Hazırlık

Okuma yazmaya hazırlık eğitimi anaokulumuzda en küçük yaş grubumuzdan itibaren başlayıp hazırlık sınıflarımızda en kapsamlı ve çeşitli halde yapılmaktadır. Önceliğimiz çocuklarımızın her gelişim alanında yaş özelliğine göre kazanması gereken becerileri kazandırmaktır. Yaşının gerektirdiği tüm becerileri kazanmış olan çocuklar öğrenmeye de hazır hale gelir. Okuma yazma için gerekli ince motor becerilerine yönelik pek çok çalışma anaokulumuzda yapılmaktadır. Öğretmenlerimizin hazırladığı çeşitli etkinliklerle öğrenmeleri pekiştirip kalıcı hale getirmektedir. Çocukların tüm öğrenim yaşantıları süresince kullancakları becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir. Bu çalışmalar:

 • Problem çözme becerilerinin gelişimi,
 • Kendini ifade etme,
 • Uzun süreli dikkatini verebilme,
 • Yönergeleri alma ve uygulama,
 • Başladığı bir işi bitirme,
 • Eşyalarının sorumluluğunu alabilme,
 • Öz bakım ihtiyaçlarını yerine getirmedir.

Eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi itibariyle "İLKOKULA İLK ADIM" programıyla çocuklarımız ilkokul sınıf öğretmenleriyle "okuma-yazmaya hazırlık" çalışmalarına devam etmektedirler. Bu uygulama ile çocukların ilkokula uyumları kolaylaşmakta ve öğrenme hevesleri artmaktadır. Program sayesinde çocuklarımız hem ilkokulun fiziki ortamını tanıma fırsatı buluyor ve güven duygularını pekiştiriyorlar hem de okuma yazma sürecine başlangıç yaparak sesleri tanımaya başlıyorlar. Öğrencinin merkezde olduğu çalışmalara paralel olarak:

 • Görsel algı çalışmaları,
 • Ritim çalışmaları,
 • Dinleme çalışmaları,
 • Duyu eğitimleri,
 • Nefes egzersizleri,
 • Kalem kontrolü çalışmaları,
 • Kitap çalışmaları,
 • Ses çalışmaları,
 • Okuma-yazma eğitiminde tümevarım yöntemini destekleyen cümle tamamlama çalışmaları,
 • Resim üzerine hikaye oluşturma çalışmaları,
 • Tekerleme ve bilmece sorma gibi dil etkinliklerine de bolca yer verilmektedir.

İlkokula hazırlık çalışmalarının diğer bir yönü ise anne-babalarla ilgilidir. Bir sonraki yıl çocuğu ilkokula başlayacak olan anne-babaların da ilkokul sürecine hazır olması önemlidir. Bu konuda anne-babalara yönelik rehberlik bültenleri gönderilir, ilkokula hazırlık seminerleri ve ilkokul hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenir. Ayrıca, ilkokula hazır olma konusunda anne-babalar çocuklarının gelişimi ile ilgili sınıf öğretmeni ve rehberlik birimi tarafından bilgilendirilir ve desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere bireysel destek çalışmaları anne-babalarla iş birliği yapılarak gerçekleştirilir.